Om een offerte te vragen voor de leverantie van zand, grind, grond of een van de andere materialen kunt u contact opnemen via de contactpagina, maar denk aan de volgende dingen :
--> Betrek ons zo vroeg mogelijk bij uw project; dan kunnen wij voor u de beste prijs maken.
--> Planning is essentieel en als uw materialen op tijd zijn besteld geeft u dat de mogelijkheid uw eigen werkzaamheden in alle rust uit te voeren. De faalkosten kunnen dan tot een minimum worden beperkt !
Als alle details bekend zijn rest u nog maar één ding :

ROS bellen !

  "U kunt me altijd bellen met vragen over leveranties, hoeveelheden en materialen. Betrek ons bij uw werk in een vroeg stadium en u krijgt het beste materiaal voor de laagste prijs"

Piet Hoetelmans

Probeer zoveel mogelijk informatie te verstrekken zoals tijdstip van leverantie, hoeveelheden, locatie en de bereikbaarheid van het werk. Dit is met name van belang voor het aantal en type vrachtwagens dat ingezet zal worden.

Als u een prijs wilt hebben voor de leverantie van zand of andere materialen volgens een bestek dan ook graag die informatie meezenden. Grote kans dat het bestek al bekend is bij ons ! Informeer naar de mogelijkheden.

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.